Straffen

Doe de spullen voor het straffen in een aparte bak of koffer,als deze gepakt wordt,de onderdanige heel goed weet dat er straf gaat volgen,zet deze open en laat deze zo staan terwijl de onderdanige knielend of in de hoek staat te wachten op wat er komen gaat,een stukje mindplay.

Wanneer straffen.

Er moet een directerelatie zijntussen het gedrag dat bestraft wordt en de straf.Als een onderdanige geloofd dat ze gestraft is omdat haar Dominant in een slechte bui is, zal de onderdanige niet haar gedrag veranderen.omdat hij in een slechte bui is.Dan schiet de straf zijn doel voor bij.De Dominant zal telkens wanneer hij straft moeten uitleggen welk gedrag hij precies bestraft en hoe de onderdanige zich wel had moeten gedragen.Dat laatste is belangrijk,omdat het de onderdanige helpt haar gedrag aan te passen en daarvoor de effecttiviteit van de straf verhoogd.

De Dominant zal straffen omdat zijn onderdanige de regels heeft overtreden,maar kan de zwaarte van de straf een of twee niveaus verlagen vanwege de inzet die ze getoond heeft.Omgekeerd kan de Dominant een straf verzwaren als de onderdanige zich overduidelijk met opzet niet goed heeft gedragen.Straf moet niet onvermijdelijk lijken.Straf werkt doordat gedrag en een negatieve gebeurtenis aan elkaar verbonden raken,maar die associatie moet nog wel gevormd worden.De Dominant doet er daarom goed aan om niet te snel te veel te verwachten.Als vanaf het begin op elke slak zout gelegd wordt en elke overtreding in straf resulteerd,zal de onderdanige het gevoel krijgen dat het niet uitmaakt hoe hard zij haar best doet gestraft,gestraft wordt ze toch wel.Het is belangrijk dat de onderdanige de mogelijkheid heeft om de zwaarte van de straf te beinvloeden door oprecht haar best te doen zich goed te gedragen.

Straflijst.

Als een onderdanige iets doet dat zijn of haar Dominant strafwaardig vindt,gebeurd het vaak dat de Dominant ter plekke een straf bedenkt en uitvoert.Het karakter van de straf kan ervoor zorgen dat de straf lichter of zwaarder is dan eigenlijk nodig was.Om dat te voorkomen is het een idee om op voorhand een lijst te maken van mogelijke straffen.Op deze manier kan de Dominant rustig nadenken over alle consequenties die een bepaalde straf kan hebben,inplaats van achter af op eens met consequenties geconfronteerd te worden die hij of zij liever had willen vermijden.

De lijst wordt nog handiger als er op staat aangegeven hoe zwaar elke straf is,bijvoorbeeld op een schaal van 1 licht tot 10 zwaar.Zo,n schaalverdeling is een beetje nattevingerwerk,per slot van rekening kan het best zijn dat de onderdanige een bepaalde straf nu eens als heel zwaar,dan weer als licht ervaart.Maar goed een Dominant moet ergens beginnen.Een straflijst is op verschillende manieren te gebruiken en in te delen.Een simpele manier is het maken van een lijst van 10 straffen,elk een beetje zwaarder dan de ander.Vervolgens kun je op het zwaarte niveau nog kiezen uit 3 straffen,om de straf zo goed mogelijk in overeenstemming te laten zijn met het gedrag dat je wilt bestraffen.Door het opstapelen van lichte straffen kun je het niveau van de totaalstraf netjes in overeenstemming brengen met de ernst van de overtreding.

Sommige Dominanten gebruiken ook een streepjes lijst waar de onderdanige moet bijhouden hoeveel streepjes ze heeft gekregen voor welke overtreding.Daarna wordt het totaal vaak gegeven als er meer overtredingen zijn begaan.

Straf ideen.

Straf op de voetzolen met een rijzweep of plak.

Onplezierige huishoudelijke klusjes.

Hieronder vallen dingen als het schoonmaken van de oven,ramen zemen,de vloer schrobben met een tandeborstel.Het is handig om een lijstje van roterende klusjes te maken,zodat je niet vier keer in een week de oven hoeft schoon te maken bij gebrek aan andere klusjes.

Op de grond slapen.

Deze straf benadrukt het verschil in positie tussen Dominant en onderdanige.En al dan niet geboeid slapen of aan de ketting.

Kooi.

De onderdanige kan ook voor onbepaalde tijd opgesloten worden in de kooi.

In de hoek staan.

Deze straf geeft de onderdanige tijd om na te denken over zijn of haar gedrag.De duur van de straf kan varieren van een paar minuten tot een uur of meer.

Negeren.

De onderdanige wordt in een bepaalde positie gezet bijvoorbeeld op haar knieen waarbij ze het hoofd naar beneden moet houden.Haar polsen achter haar rug al dan niet geboeid.Mocht ze toch op kijken dan draait haar Dominant zijn hoofd weg om haar totaal te negeren.

Beperking van computer of tv gebruik.

Niet mogen computeren of tv kijken of muziek luisteren,of lezen kan een sterke aansporing tot goed gedrag zijn.De Dominant kan cd,s computer of tv daadwerkelijk wegnemen maar ook gebieden dat de onderdanige een bepaalde periode geen gebruik mag maken van computer of tv die apparaten wel of niet onder handbereik blijven staan.

Schrijfopdracht.

Deze straf is geschikt als de Dominant wil dat de onderdanige over een bepaald onderwerp goed nadenkt,informatie vergaart op internet,een mening vormt.Het is geen straf die heel vaak kan/moet worden toegepast,want de Dominant heeft er doorgaans geen belang bij dat de onderdanige een hekel aan schrijven.

Straf moet ook echt straf zijn,waar de onderdanige geen plezier aan dient te beleven.

Bastinado.

Bastinado is een traditionele vorm van straffen of pijnigen waar men vooral de voetzolen van de onderdanige behandeld.Voor het uitvoeren van een bastinado kun je de sub het beste plat op de buik neerleggen de voeten omhoog rustend op een krukje of bankje.Gebruik een cane of rijzweep om de slagen uit te voeren,hoe breder het slag instrument hoe meer kans je maakt op verwondingen.En ga echt niet te lang door,ik neem aan dat je ook nog wilt dat de sub kan lopen.Bedenk wel dat na een bastinado de onderdanige weer even tijd nodig zal hebben om weer gewoon op zijn of haar voeten kan staan.

De voetzolen zijn zeer gevoelig met veel botjes,en kunnen snel beschadigd raken.