Plichten van de onderdanige & subjes recht

Alles binnen haar macht en kunnen in het werk stellen om het haar Meester zo angenaam en comfortable mogelijk te maken.

Alle door haar Meester gegeven opdrachten zonder morren en tegenspraak onmiddelijk uit te voeren.

Alle door haar Meester opgelegde straffen deemoedig te ondergaan.

Altijd toestemming te vragen om te mogen spreken en om te wachten met spreken tot Hij toestemming heeft gegeven.

Dit in de wetenschap dat herhaaldelijke overtredingen zal leiden tot bestaffing in welke vorm dan ook,deze regel kan op elk moment opgelegd worden.

Altijd toestemming vragen aan haar Meester voor het verlaten van een ruimte.

Ook voor het weer toe te mogen treden in de ruimte moet toestemming worden gevraagd.

Binnenshuis en in de beslotenheid van hun samen zijn in het gezelschap van haar Meester altijd voor hem te knielen en toestemming te vragen om te mogen opstaan.Dit in de wetenschap dat haar lichaam ten aller tijde toegankelijk voor Hem moet zijn.

Haar Meester het recht te verlenen naar eigen inzicht en goeddunken versieringen op haar lichaam aan te laten brengen met die verstande dat deze versieringen niet haar gezondheid in gevaar brengen of in enig ander opzicht belemmeringen van haar functioneren en verantwoordelijkheden in haar professionele of sociale leven zouden kunnen vormen.

De kleding te dragen die haar Meester voor haar heeft uitgezocht c.q. die hij haar beveeld te dragen.

Binnenshuis en in beslotenheid van hun samen zijn altijd naakt te zijn,en minimaal haar pols en enkelboeien en halsband/collar met riem te dragen.

Buitenshuis draagt ze haar rvs collar.

Haar Meester het recht te verlenen om met haar lichaam te doen wat Hem goeddunkt.Dit in de wetenschap dat Hij altijd zal waken over haar fysieke en psychische en sociale veiligheid en gezondheid.

Haar Meester het recht te verlenen volledige seksuele controle over haar uit te oefenen.Dit in de wetenschap dat geen enkele seksuele handeling kan geschieden zonder uitdrukkelijke toestemming van haar Meester.

Een open en eerlijke communicatie met haar Meester te onderhouden en Hem vrijwillig op de hoogte te houden van informatie omtrent haar lichamelijke en emotionele staat waarvan in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat Hij recht heeft op voorgenoemde informatie.

Oprechte inspanningen te zullen doen om eventuele gevoelens van schuld of schaamte te overwinnen alsmede andere emotionele blokkades te overwinnen die een belemmering vormen in haar onderdanigheid aan haar Meester.

Haar gedachten,gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan haar Meester te onthullen.Dit in  de wetenschap dat Hij diegene is die bepaald of en hoe aan deze wensen,verlangens,en behoeften te gemoed gekomen zal worden.

Subjes Recht.

Een subje/slavin heeft wel degelijk rechten en ook plichten in het leven van onderdanig zijn.Ken je rechten als slavin of als slaaf.Er bestaan punten betreffende de rechten van een slavin of slaaf.

RESPECTEER ze dan ook als Dominant/e.

1. Je hebt het recht om met respect behandeld te worden door de Dominant.Je heb niet alleen dit recht,je heb ook het recht om het te eisen.Onderdanig zijn maakt je geen voetveeg of een minder soort mens dan iemand anders.Het woord onderdanig zegt iets over je natuur en kan je op geen enkele manier laag halen als menselijk wezen.Ook heb je het recht jezelf te respecteren.

2. Je heb het recht trots te zijn om wat je bent.Onderdanig zijn is niet iets waar je je ooit voor hoeft te schamen of je zelf hoeft te verwijten.Je onderdanige natuur is een gave en moet altijd een bron van trots en geluk zijn.

3. Je heb het recht om je veilig te voelen.Door onderdanig te zijn hoef je je niet anstig te voelen,onzeker of bedreigd.Onderdanig zijn betekend niet dat je op het randje van flirten met angst leeft.Als je je niet onder alle omstandigheden veilig kunt voelen kun je nooit tot echte overgave komen.

4. Je heb recht op je emoties en gevoelens.Je emoties en gevoelens zijn van jou en zij zijn net zo waardevol als die van iedereen anders.Deze gevoelens of zij nu positief of negatief zijn maken dat je wie je bent en het onderdrukken zal je later ongelukkig maken.

5. Je heb het recht op je negatieve gevoelens te uiten.Onderdanig zijn maakt je niet tot een ding dat plotseling geen negatieve gedachten of zorgen heeft. Je zorgen zijn rieel en je heb het recht ze te uiten.Wanneer iets niet goed voeld of je je ergens zorgen maakt over iets zorg ervoor dat je je niet goed voelt of wanneer je gewoon iets niet leuk vind zeg het dan.Het mislukken van het uitdrukken van je negatieve gevoelens kan leiden tot een misplaatste opvatting dat je blij bent of voldoening beleeft aan iets dat helemaal niet plezierig is of aanvaardbaar.

6. Je heb het recht om Nee te zeggen.Onderdanig zijn ontneemt je niet het recht weg om dingen niet te willen of negatieve gevoelens ergensover te hebben.Wanneer iets gebeurd of dreigt te gebeuren waar je sterk tegen bent,is dat je plicht om dat te zeggen.Denk er om wanneer je niet in staat bent om Nee  te zeggen,betekend dit het zelfde als Ja te zeggen.

7. Je heb het recht geluk te verwachten in je leven.Onderdanig zijn is niet het zelfde als ongelukkig,lijdend of leven in wanhoop.Je onderdanigheid dient je vreugde en vervulling verschaffen.Als dat niet het geval is,dan is er iets mis.

8. Je heb het recht op inbreng te hebben in een D/s relatie.Je bent een actieve partner in iedere relatie die je begint en heb het recht om daar aan bij te dragen.Je bent onderdanig,niet passief.Een relatie die niet te gemoed komt aan je behoeften,gedachten,hoop en verlangens is om te starten al geen relatie waar je aan moet beginnen.Een D/s relatie is gebasseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

9. Je heb het recht erbij te horen.Onderdanig zijn heeft voor een groot deel te maken met het gevoel erbij te horen.Veel onderdanigen hebben verklaard bij het ontdekken van hun onderdanigheid voelde als of zij voor het eerst ergens bij hoorde.Je behoort bij de life-style en je zal tenslotte een van hun zijn.In die relatie zal je uiteindelijk vervulling vinden van het behoren tot.

10.Je heb het recht om bemind te worden en te beminnen.Iedereen die je verteld dat liefde niet past in een D/s relatie heeft nooit de vervulling ervaren dat het werkelijk bestaat.Onderdanig zijn van nature liefhebbend en hebben liefde nodig en alle recht op verwachting dat dit aspect deel zal uitmaken van hun leven.Liefde zal jou onderdanigheid tot volle bloei brengen,dus neem genoegen met minder.

11. Je heb recht op safe sex,dit is niet alleen een recht het is een plicht voor je zelf en anderen waarmee je later in contact komt.

12. Je heb het recht op gezondheid,gezondheid heeft te maken met je lichamelijke,geestelijke en emotionele gesteldheid in idere relatie,D/s of anderzijds,die leidt tot lichamelijk,mentaal of emotioneel lijden voorbij je grenzen,is mishandeling.Voor mishandelend gedrag is geen plaats in een D/s relatie en het is aan jou om te zorgen dat de grenzen niet worden overschreden.Onderdanig zijn geeft niemand het recht je op welke manier dan ook kwaad te doen of je te verwonden.De D/s gemeenschap zal achter je staan wanneer je in dergelijke situatie zou komen,maar jij bent degene die hun er op attent moet maken.

Geschreven door admin LadyS