Leef & Gedragsregels

Image10Hier een voorbeeld van diverse leef en gedragsregels.

Natuurlijk kan je jou Meester/Meesteres zijn/haar leef en gedragsregels aanpassen die het best bij de slavin,slaaf passen.

Onderstaande leef en gedragsregels zijn van een tpe slavin.

 

Bij elke overtreding van de leef en gedragsregels wordt de slavin hard gestraft.

Draag je collar en pols en enkelboeien altijd,dus 24/7.

Gehoorzaam altijd onmiddelijk en onvoorwaardelijk.

Wees altijd beleefd,spreek mij aan met Meester of Meesteres of met U.

Verwijs waar mogelijk naar je zelf in de derde persoon,zoals uw meisje,deze slavin,deze vrouw,deze slet.

De slavin slaapt altijd op een matrasje en geketend aan de ketting.Het zitten op de bank of stoel is verboden.

De slavin eet voortaan uit voerbakjes.

Ik erken zonder twijfel de macht die mijn Meester/es over mij bezit.

Mijn enige doel is het voor mijn Dominant de perfecte slavin te zijn.Al mijn gedachten en handelingen zijn ondergeschikt aan dit doel.

De slavin draagt altijd haar pols en enkelboeien en collar,tenzij anders is opgedragen.

Dingen die de slavin niet mag doen zonder toestemming van haar Dominant mag doen zijn,geen piercings,tattoo,speeltuig aanbrengen en speel kleding aandoen.

Een goede slavin draagt de simbolen van haar onderwerping met ere.

Een goede slavin ondergaat deemoedig de oefeningen,kwellingen,vernederingen,en straffen die haar Dominant haar oplegt.

Een goede slavin slaat geen acht op haar eigen behoeften en wensen,maar steld zich geheel in dienst van haar Dominant.Zonder iets in ruil terug te verwachten,een goede slavin is dienstvaardig,en voorkomend,vriendelijk en beleefd.

Een goede slavin voert direct haar opdrachten uit,die ze van haar Dominant heeft gekregen,dit kan per telefoon zijn,maar ook per smsje of email.

Een goede slavin draagt indien kleding is toegestaan,schone maar smaakvolle kleding.Die haar Dominant de toegang van haar lichaam zo min mogelijk belemmeren.

Bij geschiktheid krijgt de slavin een slavinnen contract en wordt de slavin geregistreerd in het slavinnen register TSR.En wordt de slavin gecollared door haar Dominant.

Sommige slavinnen hebben ook financiele controle,je mag niets uitgeven zonder toestemming.Bonnetjes van je aankopen lever je in bij jou Dominant.Hij of Zij wil alles kunnen controleren.Een tpe slavin mag in principe geen geld bezitten,en dus word daar toestemming voor gevraagd.Uiteindelijk ligt het aan de Dominant zelf hoever Hij of Zij hierin gaat,en of de slavin daarin wil mee gaan.In het begin zal die keuze nog aan jou gesteld worden,maar daarna niet meer.Zie ook hoofdstuk TPE.

Een goede slavin is loyaal aan haar Dominant.

Ik gedraag me altijd zoals het mijn positie als slavin van mijn Meester betaamd.

Ook als mijn Meester niet aanwezig is,zal ik mij net zo gedragen als in zijn aanwezigheid.

Ik zal mijn Meester nooit recht in de ogen kijken het zij het mij geoorloofd is te doen.Mijn blik is in aanwezigheid van mijn Meester altijd naar de grond gericht.

Ik zal nooit tegen de vorm van de straf of de zwaarte protesteren.Zij het in woorden of gedachten het ligt volledig bij mijn Meester om de strafmaat te bepalen.

Omdat ik begrijp dat straf een belangrijk middel is voor mijn opvoeding als slavin dient,zal ik na elke straf van mijn Meester hem nederig bedanken.Ik zal mijn Meester mijn gevoelens tijdens straf vertellen en zal hem vertellen hoe ik mij in de toekomst zal gedragen.

Ik weet dat mijn lichaam zwak is en mijn Meester me telkens weer grenzen zal laten zien,ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om deze grenzen zo ver mogelijk te verleggen om zo aan de eisen van mijn Meester te voldoen.

Als het niet mogelijk is om in aanwezigheid van mijn Meester naakt te zijn,dan is het dragen van een slip en bh verboden hier geldt  alleen dat ik een kledingstuk mag dragen die mijn borsten en kutje mag bedekken.

Ook in gezelschap gedraag ik me zo dat mijn Meester ten aller tijde herkend dat ik zijn slavin ben.

Mijn Meester waakt steeds over mijn veiligheid en mijn gezondheid.

Voor het geval dat mijn Meester onbewust over een grens gaat heb ik mijn stopwoord,ik weet dat het gebruik van een stopwoord noodzakelijk is,maar zal het alleen gebruiken als het niet anders kan.

Zou mijn Meester het goed vinden om er nog een slavin erbij te nemen,dan zou ik samen met die slavin mijn Meester dienen.

Ik zal dagelijks een dagboek bijhouden over mijn doen en laten waarin ik mijn gedachten,wensen en fouten en eventuele straffen opschrijf,ik ben trots dat mijn Meester mijn dagboek leest.

Ik dank mijn Meester voor elke straf omdat ik daardoor een nog betere slavin kan zijn.

Buitenshuis draagt de slavin altijd haar rvs collar,tenzij anders is opgedragen door haar Meester en Eigenaar.

Mijn lichaam is het grootste geschenk dat ik mijn Meester kan geven.Ik geef hem mijn lichaam als zijn eigendom.

 

Goreaanse Leef en Gedragsregels voor de slavin/kajira.

 

Alles binnen haar macht en in het werk stellen om het Meester zo aangenaam en confortabel mogelijk maken.

Alle door haar Meester gegeven opdrachten zonder morren of protest onmiddellijk uit te voeren.

Alle door haar Meester opgelegde straffen moedig te aanvaarden.

Als je een bepaalde ruimte wil betreden voer je positie Karta uit,dan vraag je aan de Meester/Master of je de ruimte mag betreden.Ook als je een ruimte wilt verlaten vraag je toestemming.

Altijd toestemming vragen om te mogen spreken en te wachten met spreken tot Hij toestemming heeft verleend.Dit in de wetenschap dat herhaaldelijke overtreding zal leiden tot bestraffing in welke vorm dan ook.Deze regel kan op elk moment opgelegd worden.

Binnenshuis en in beslotenheid van hun samenzijn in het gezelschap van haar Meester altijd voor hem knielen en toestemming vragen om op te mogen staan.Dit in de wetenschap dat haar lichaam ter allertijden toegangelijk voor Hem dient te zijn.

Haar Meester heeft het recht en naar goeddunken versieringen op haar lichaam aan te laten brengen.Met dat gegeven dat deze versieringen haar gezondheid niet in gevaar brengt.En haar functioneren en verantwoordelijkheden in haar proffessionele of sociale leven niet in gevaar brengen.

En kleding te dragen die haar Meester voor haar heeft uitgezocht,en die Hij haar beveeld te dragen.

Binnenshuis en in besloten kring altijd naakt te zijn,of een silk te dragen,en minimaal pols en enkelboeien en halsband met riem.

Haar Meester het recht te verlenen volledige controle over haar uit te oefenen.Dit in de wetenschap dat geen enkele seksuele handeling kan geschieden zonder dat zij expliciete goedkeuring en toestemming heeft.

Een open en eerlijke communicatie met haar Meester te hebben en Hem vrijwillig op de hoogte te brengen van informatie omtrent haar lichamelijke en emotionele staat waarvan in alle redelijkheid aangenomen mag worden dat Hij recht heeft op voorgenoemde informatie.

Oprechte inspanningen te zullen doen om eventuele gevoelens van schuld            of schaamte te overwinnen,als mede andere emotionele blokkades te overwinnen die een mogelijke belemmering vormen in haar volledige onderdanigheid aan haar Meester.

Haar gedachten,gevoelens en wensen zonder aarzeling of schaamte aan haar Meester te vertellen.Dit in de wetenschap dat Hij diegene is die bepaald of en hoe aan deze wensen,verlangens en behoeften wordt voldaan.

De slavin/kajira zit altijd op haar fur/kleedje.

Een slavin,slaaf mag geen ik,mij,mijn gebruiken,je spreekt altijd in de derde             persoonsvorm.Zoals deze slavin,dit meisje,deze kajira,deze kajirus.

Perfectie of service en onderdanigheid is jouw doel.

Slavinnen en slaven zitten altijd in de tower positie.

Slavinnen zijn altijd verzorgd,nette haren,nagels gelakt,om de 3 dagen je oksels,benen en kutje geschoren.

Slaves possess nothing not given to them by their Home or Master,including there name,what is given can be taken away.

Once you are a Gorean slave,you lose all your human rights.Anything you did before enslavement is erased from your past,you are not to talk about it.Since you identity is kajira,a slave.

Jou Meester kan besluiten om piercings en of brandmerk aan te brengen bij zijn slavin/kajira.

Lees ook het Hoofdstuk Gorean Lifestyle.